Chlazení kompresoru BOGE

Distribuce tepla ve šroubovém kompresoru s chlazením vstřikováním oleje

Při konstrukci kompresorové stanice je třeba poznamenat, že během kompresního procesu kompresorů vzniká velké množství odpadního tepla. Platí první zákon termodynamiky, který říká, že veškerá elektrická energie spotřebovaná kompresorem se přeměňuje na teplo.

Odpadní teplo musí být spolehlivě odváděno, jinak se v kompresoru hromadí teplo. Pokud je teplota v kompresoru po dlouhou dobu příliš vysoká, vede to k mechanickému poškození stupně kompresoru a hnacího motoru.

Potřebu chladicího vzduchu nebo chladicí vody lze realizovat dvěma způsoby:

Chlazení chladicím vzduchem.

Chlazení chladicím vzduchem je nejběžnější u všech typů kompresorů. V tomto případě je obzvláště důležité větrání operačního sálu. Musí to být dobře naplánováno a provedeno. Pokud se tak nestane, jsou tepelné problémy s kompresorem nevyhnutelné.

Chlazení chladicí vodou.

U větších kompresorů může být nutné chlazení chladicí vodou, pokud není možné chladem správně odvádět teplo chlazením vzduchem. Vodní chlazení klade menší nároky na větrání operačního sálu.

Tato kapitola se primárně zabývá požadavky a předpisy, které se vztahují na kompresorové místnosti vzduchem chlazených kompresorů. S výjimkou informací o ventilaci se všechna témata vztahují také na vodou chlazené kompresory.

Místnost kompresoru musí splňovat řadu podmínek, které zajišťují správný provoz. Aby bylo možné posoudit význam dobře naplánovaného a provedeného operačního sálu, je třeba vědět, že přibližně 2/3 všech poruch kompresoru je způsobeno nesprávnou instalací, nedostatečným větráním a nedostatečnou údržbou.

Kromě toho musí být dodržovány obecné předpisy pro prevenci úrazů a ochranu životního prostředí.

Mám zájem o vypracování cenové nabídky

COMPRESSED GAS CZ s.r.o.

Srázná 5113/1
CZ- 586 01 Jihlava

info@kompresory-boge.cz

Otevírací doba:
7:00 - 16:30 pondělí - pátek

odkaz

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení