Spolehlivý servis stlačeného vzduchu díky certifikaci BOGE

V naší akademii školíme vlastní zaměstnance i servisní zaměstnance našich partnerů, prodejců a zákazníků. Po úspěšné účasti na našich seminářích o stlačeném vzduchu jsou absolventi certifikováni jako servisní technici BOGE. Aby certifikace zůstala v platnosti, musí servisní zaměstnanci pravidelně obnovovat své odborné znalosti v našem interním školicím středisku. Pouze tak lze provádět údržbu kompresorů a systémů BOGE a zaručit maximální ekonomickou účinnost a provozní spolehlivost.

Přihlášení