Rozhraní BOGE Connect -připojení kompresorů od jiných výrobců

Brána pro připojení BOGE má velké množství rozhraní, která umožňují připojení nejen strojů BOGE, ale také kompresorů od jiných výrobců. I starší modely s ovládáním stroje nebo bez něj lze na portálu ručně vytvořit a spravovat jako „digitální dvojče".

Přihlášení